Remont kościoła zabytku w Chmielu

Roboty budowlane przy zabytku - kościół parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Chmielu, wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Dowiedz się więcej