MATKO DOBREJ RADY image
Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś:
Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn,
wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.
Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość
w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego
dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny
i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.
W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach,
błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę
Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.
Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu
na wszystkich drogach naszego życia.
Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa
wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady
Kyrie Eleison! Christe Eleison! Kyrie Eleison!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Dobrej Rady,
Oblubienico Ducha Świętego,
Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
Bramo niebios,
Królowo Aniołów,
Ozdobo Proroków,
O Dobra Rado Apostołów,
O Dobra Rado Meczenników,
O Dobra Rado Wyznawców,
O Dobra Rado Panien,
O Dobra Rado Wszystkich Świętych,
O Dobra Rado uciśnionych,
O Dobra Rado wdów i sierot,
O Dobra Rado chorych,
O Dobra Rado strapionych i więźniów,
O Dobra Rado ubogich,
O Dobra Rado we wszelkich potrzebach,
O Dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,
O Dobra Rado w pokusach,
O Dobra Rado nawracających się grzeszników,
O Dobra Rado konających,
We wszelkich sprawach i potrzebach - użycz nam dobrej rady!
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach,
We wszelkich smutkach i przeciwnościach,
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,
We wszelkich niedostatkach,
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,
We wszelkich pokusach i natarczywościach,
W prześladowaniu i oczernianiu nas,
W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
We wszelkich potrzebach naszych,
W godzinę śmierci naszej,
Maryjo, Matko Dobrej Rady,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami o Matko Dobrej Rady.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. O Boże, Dawco wszelkich dobrych darów. Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszych biedach, wątpliwościach i potrzebach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.